The History

Introductie
Wij zijn niet van deze wereld. Verschillende historici hebben er verschillende meningen over maar wat we zeker weten is dat onze voorouders 378 jaar geleden van de Oude wereld vertrokken over de grote oceanen. In boten zo groot als huizen trotseerde zij golf en storm om uiteindelijk in Angmar uit te komen. Uitgeput en berooid van hun meeste bezittingen wisten zij toch de vele kleine ruziende nederzettingen te veroveren en ombouwen tot een klein rijk maar daarnaast ook stad-staten te vormen in de verder gelegen gebieden.

De geschiedenis van Angmar
Voordat wij kolonisten hier echter kwamen had Angmar al een ruige geschiedenis achter de rug. Het meest belangrijke wat we hiervan weten is dat de geweldige keizerrijken van de Draakgeborene Arkhosia en de ooit menselijke Molatti het continent bestreken. De Arkhosianen waren eervolle, deels draak/mens-achtige die het grootste deel van het vasteland met een zachte hand regeerde. In tegenstelling tot tegenswoordig waren zij toen talrijk en werkten ze veelal goed samen met de eveneens alomaanwezige goede draken. De meest wijze onder deze draken was zelfs hun verkozen keizer.
In tegenstelling tot de Arkhosia, waren de Molatti allesbehalve goedaardig. Dit vooral menselijk rijk werd hardhandig bestuurd door niets ontziende families. De voornaamste onder deze families was een vrouwelijke keizer. In hun eeuwige zoektocht naar meer macht sloten ze verbonden met de meest slechte der wezens; demonen en duivels uit de onderwereld. Zo werden zij gaandeweg een nieuw ras; de Tieflings.
Zo’n 750 jaar geleden kwam uiteindelijk de onvermijdelijke confrontatie tussen de twee machtige keizerrijken. Binnen slechts enkele jaren werd heel Angmar ondergedompeld in een gigantische oorlog die zijn weerga niet kent.
Al snel deed iedereen mee, van de piraten, tot de weinige halflings, Elven en andere rassen. Enkel de dwergen en Eladrin bleven voor een groot deel buiten schot. De Dwergen omdat zij onder leiding van De Dwergenlord Stonewrath vele jaren elkaar hielpen en de twee grootmachten tegen elkaar uitspeelde om buiten schot te blijven. Na Stonewrath’s dood werden zij echter ook al snel betrokken. De steden van de High Elves, machtig en mooi verdwenen allen in het derde jaar van de oorlog. De haat van de Hoge Elven voor het vernietigen van de wereld en diens prachtige creaties deed ze besluiten hun steden in zijn geheel te verplaatsen naar de Fey wereld voordat zij ook betrokken zouden raken.
Al is er relatief veel bekend over de lange oorlog, het schiet weinig op om hierop in te gaan beste lezer. De oorlog duurde zo’n 300 jaar vrijwel zonder tussenpozen. Uiteindelijk werd zo’n beetje elke stad, nederzetting en zelfs hele gebieden meerdere keren verwoest. De Molatti wisten de numeriek superieure Arkhosia en hun machtige draken tegen te houden door de creatie van vechtmachines en het oproepen van door en door slechte wezens. Ondanks dat viel uiteindelijk hun hoofdstad; Molatti-stad na drie eeuwen vechten. Keizer Tiria Molatti de Veertiende wist echter voordat haar paleis werd overrompeld de Drakenbloed Vloek af te roepen. Deze zou voor altijd het aantal succesvolle paringen tussen zij met drakenbloed drastisch verminderen. De oorlog was voorbij, maar de prijs was (zoals altijd) te hoog.

In de wake van de oorlog viel ook het Arkhosia rijk uiteen en werd het continent overgeleverd aan vele bandieten, gevaarlijke creaturen en andere overblijfselen van de oorlog. Slechts een paar generaties later kwamen onze voorouders, de kolonisten van een ver continent aan. Met maar weinig tegenstand vestigden we ons in de beste gebieden om het Angmar te vormen zoals het hedentendage is.

Hedendaagse tijd
Continent omvattende rijken of landen zoals die van der Arkhosia en Molatti werden nooit gevormd door de kolonisten. Aangezien maar weinig van onze voorouders echt verbonden waren, organiseerde zij zich voornamelijk in steden geleid door de enkele machtigen. Tactic jaar geleden verenigde de keizerlijke familie onder leiding van Belisarius de Eerste, de mensen steden in de The Hearthlands. Sindsdien hebben zijn nagezaten de macht verder uitgebreid. De steden vormen echter nog steeds erg individuele machtscentra, kleine mini-landjes binnen het keizzerrijk.
De Draakgeborene en draken zijn nog maar een schimp van wat ze eens waren, voornamelijk door de Drakenvloek. De weinig machtige families uit het Molatti rijk zijn met veel moeilijkheden weer zeer langzaam hun macht aan het terugwinnen. Hier tegenover staat dat de Eladrin recent ook weer zijn teruggekomen van hun Fey wereld. Alhoewel dit gepaard ging met wat verassende problemen met wat recent gevestigde Wood Elves zijn vele blij dat de Eladrin zijn teruggekeerd naar Angmar en men wederom van hun prachtige steden en dierbare kunsten kan genieten.


The History

The Free Lands Vinc